ตัวอย่าง เยาวชนจิตอาสา

ตัวอย่างรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ตอนที่ 11 ประเด็น “เยาวชนจิตอาสา : พลังคนเล็กเปลี่ยนโลก”

ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี
วันอังคารที่ 1 พ.ค. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น.
วันศุกร์ที่ 4 พ.ค. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 5 พ.ค. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ค. 55 เวลา 16.00-17.00 น.