ตัวอย่าง มองมุมใหม่ อาคารเก่าโรงเรียนเบ็ญฯ

ตัวอย่างรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ตอนที่ 10 ประเด็น “มองมุมใหม่ อาคารเก่าโรงเรียนเบ็ญฯ”

ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี
วันอังคารที่ 24 เม.ย. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น.
วันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 28 เม.ย. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 29 เม.ย. 55 เวลา 16.00-17.00 น.