ตัวอย่าง ชำแหละแผนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ตอน2

ตัวอย่างรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ตอนที่ 9 ประเด็น “ชำแหละแผนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ คนอุบลฯได้อะไร” ตอน2

ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี
วันอังคารที่ 10 เม.ย. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น.
วันศุกร์ที่ 13 เม.ย. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 14 เม.ย. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 15 เม.ย. 55 เวลา 16.00-17.00 น.