ตัวอย่าง ชำแหละแผนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ตอน1

ตัวอย่างรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ตอนที่ 8 ประเด็น “ชำแหละแผนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ คนอุบลฯได้อะไร”

ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี
วันอังคารที่ 3 เม.ย. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น.
วันศุกร์ที่ 6 เม.ย. 55 เวลา 16.00 -17.00 น.
วันเสาร์ที่ 7 เม.ย. 55 เวลา 18.00 -19.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 8 เม.ย. 55 เวลา 16.00-17.00 น.