ตัวอย่าง 15 ปี กกต. สำเร็จหรือล้มเหลว

ตัวอย่างรายการโทรทัศน์ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” ตอนที่ 7 ประเด็น “15 ปี กกต. สำเร็จหรือล้มเหลว”

ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี
วันอังคารที่ 27 มี.ค. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น.
วันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 31 มี.ค. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 1 เม.ย. 55 เวลา 16.00-17.00 น.