ตัวอย่าง อุ่นเครื่องการศึกษาไทยไปอาเซียน

ตัวอย่างรายการโทรทัศน์ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” ตอนที่ 6 ประเด็น “อุ่นเครื่องการศึกษาไทยไปอาเซียน”

ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี
วันอังคารที่ 20 มี.ค. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น.
วันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 24 มี.ค. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 55 เวลา 16.00-17.00 น.