ตัวอย่าง ท้อง แท้ง ทิ้ง

ตัวอย่างรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ตอนที่ 4 ประเด็น “ท้อง แท้ง ทิ้ง”

ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี
วันอังคารที่ 6 มี.ค. 2555 เวลา 23.00-24.00 น.
วันศุกร์ที่ 9 มี.ค. 2555 เวลา 16.00-17.00 น.
วันเสาร์ที่ 10 มี.ค. 2555 เวลา 18.00-19.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 2555 เวลา 16.00-17.00 น.