เกษตรกรอุบลชี้ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเพิ่มผลผลิตนาข้าว แนะอปท.ควรใช้ใส้เดือนกำจัดขยะ

เกษตรกรอุบลแนะใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเพิ่มผลผลิต จากนาข้าวไร่ละ 800 กก.เพิ่มเป็น 1 ตันต่อไร่ อีกทั้งอปท.ควรใช้ใส้เดือนกำจัดขยะ

นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม เกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ปัจจุบันต้นทุนการผลิตของชาวนาสูงขึ้นเพราะชาวนาต้องการให้ได้ผลผลิตจำนวนมาก โดยใช้ปุ๋ยและสารเคมีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดินเสื่อมสภาพ ประกอบกับมีสารตกค้างในผลผลิตที่ได้ และสะสมไปถึงผู้บริโภคซึ่งอันตรายมาก ตนเองจึงหันมาทำเกษตรอินทรีย์ ทำให้รายจ่ายลดลง สุขภาพก็แข็งแรง ซึงแรกๆ นั้นก็ไม่มีใครเห็นด้วย การทำเกษตรของตนเองจะใช้น้ำหมักชีวภาพ การใช้น้ำส้มควันไม้ ซึ่งป้องกันแมลงศรัตรูพืชได้ด้วย

ล่าสุดตนเองสนใจที่จะเลี้ยงใส้เดือนเพื่อเอามูลของใส้เดือนมาทำเป็นปุ่ย ซึ่งจะการทดลองใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนกับผักที่ปลูก ปรากฎว่าได้ผลเป็นอย่างดี เช่น ผักกวางตุ้งปกติจะใช้เวลาปลูกประมาณ 30-40 วันจึงจะเก็บเกี่ยวได้ หากใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนจะใช้ระยะเวลาแค่ 15 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ นอกจากนี้ตนเองจะทดลองใช้กับนาข้าวในฤดุกาลปลูกข้าวในปีหน้า เพราะที่ผ่านมาพบว่านาข้าวที่ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนมีผลผลิตเพิ่มขึ้น จากที่ได้ผลผลิตไร่ล่ะ 800 กก.ได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 1 ตันต่อไร่

โดยประโยชน์ของปุ๋ยมูลไส้เดือนคือ เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัถตุแก่ดิน เพิ่มช่องว่างในดินให้ระบายน้ำได้ดี ลดการจับตัวเป็นแผ่นแข็งในดิน ช่วยให้รากพืช และขีดความสามารถในการดูดซับน้ำได้ดี เป็นธาตุอาหารให้แก่ดินโดยตรง ปรับความเป็นกรดด่างในดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนคือ การกำจัดขยะภายในครัวเรือน เช่น เศษอาหาร ผัก หญ้า จึงอยากแนะนำให้เกษตรกรนำไปใช้ได้ในครัวเรือน และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำใส้เดือนมากำจัดขยะก็จะเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้นายปิยทัศน์ ทัศนิยม แต่ก่อนมีอาชีพรับเหมาทำอุปกรณ์ระบบไฟในกรุงเทพฯ มีรายได้ที่มั่นคงเป็นหลักแสนต่อเดือน แต่ชีวิตกลับไม่มีความสุข จนกระทั่งเมื่อปี 2533 จึงได้ชวนภรรยาซึ่งเป็นชาวอุบลราชธานี ซื้อที่ดิน จำนวน 35 ไร่ ที่สวน 3 ไร่ เพื่อทำการเกษตร ในระยะแรกได้ทำการเกษตรแบบใช้สารเคมี แต่หลังจากทบทวนการผลิตผ่านมา 3-4 ปี ผลผลิตที่ได้ลดลง ดินก็เสื่อม สุขภาพก็ไม่ดี จึงหันมาเรียนรู้ และได้ไปอบรมการทำเกษตรอินทรีย์แบบอีเอ็ม ที่จังหวัดสระบุรี จากนั้นได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้กับที่นา ที่สวนของตนเอง จนเห็นผลผลิตที่ได้เพิ่มมากขึ้นทุกปี สุขภาพก็ดีตามมาด้วย

ข่าว โชคชัย ศิลารักษ์