อัครราชทูตออสเตรเลีย ร่วมหารืออธิการบดี ม.อุบลฯ

รองศาสตราจารย์ นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้การต้อนรับคณะท่านอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย มร.ไซมอน ฟาร์เบนบลูม(Mr Simon Farbenbloom)ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคณะครูผู้สอนสายสังคมศึกษา ในเรื่อง “ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย” โดยศูนย์ออสเตรเลียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2555

ในโอกาสนี้ คณะท่านอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย มร.ไซมอน ฟาร์เบนบลูม(Mr Simon Farbenbloom)พร้อมผู้ติดตาม นายโรบิน เบดนอลล์ (Mr Robin Bednall)เลขานุการโท มีความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมคารวะรองศาสตราจารย์ นงนิตย์ ธีระวัฒนสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหารือร่วมกับ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในประเด็นทั่วไปในส่วนภูมิภาค พร้อมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ในเขตจังหวัดอุบลอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เป็นแนวทางการพัฒนาความร่วมมือกันต่อไปณ ห้องท่านอธิการบดี ชั้น 2 และห้องรับรองชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา

[nggallery id=125]