กำธร แสนพงษ์

ตัดต่อ – ถ่ายภาพ

อายุ 31 ปี

 

 

 

พูดคุยและรู้จักคุณกำธร

 

 

การศึกษา

ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เอกนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์

ประวัติการฝึกอบรม/ฝึกงาน
F64 Camera support อุบลฯ งานตัดต่อวิดีโอ – การถ่ายภาพ
โรงพิมพ์ศิริธรรมอ็อฟเซ็ท อุบลฯ งานตัดต่อวิดีโอ – การถ่ายภาพ

ประวัติการทำงาน
2553 นักจัดรายการ สถานีวิทยุท้องถิ่นชุมชน แซบเรดิโอ (ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่)
2552 เจ้าหน้าที่ตัดต่อ – ถ่ายภาพ ดอกจานวิชั่น
2551 เจ้าหน้าที่ตัดต่อ – ถ่ายภาพ หจก.อินโดจีนพิคเจอร์
2550 เจ้าหน้าที่ตัดต่อ – ถ่ายภาพ F64 Camera Support

ตัวอย่างผลงาน

 

รายการร่วมทุกข์ร่วมสุข

 

VTR ร่วมทุกข์ร่วมสุข

 

 

Teaser ร่วมทุกข์ร่วมสุข