ศูนย์ส่วนหน้าอุบลราชธานีเตรียมรับภัยแล้ง หลังแกมี่สิ้นฤทธิ์

ศูนย์ส่วนหน้าอุบลปรับแก้ไขภัยแล้ง หลังพายุแกมี

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า อุบลราชธานี ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดพายุแกมี โดยช่วงวานนี้ที่มีการวิเคราะห์พายุแกมีจะเข้าสู่พื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี แต่ต่อมาอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น และเคลื่อนตัวไปทางตอนล่าง จึงทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่เพียงร้อยละ 20 ของพื้นที่เท่านั้น

ทางจังหวัดจึงคาดว่าไม่มีผลกระทบจากน้ำท่วมเกินขึ้น นายอดิศักดิ์ จึงสั่งการให้ปรับการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เป็นการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับจังหวัด อำเภอและท้องถิ่น โดยเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และเครื่องสูบน้ำ ระยะไกลเพื่อสูบน้ำจากลำน้ำโขง รวมทั้งการเร่งขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อนำน้ำเก็บกักไว้ใช้ตลอดในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง นอกจากนี้พบว่าสภาพอากาศเริ่มหนาวเย็น จึงจะมีการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะอากาศหนาวเย็นต่อจากนี้ด้วย

ข้อมูล :  NNA

ภาพประกอบ :  http://www.innnews.co.th/images/news/2012/3/408725-02.jpg

77NATION