เปิดโครงการพระดาบสในพระราชดำริในหลวง ที่จ.อุบลราชธานี 7 ตค.2555

เชิญทำข่าวโครงการพระดาบส

ข้อมูล :  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี