VTR พลิกฟื้นคืนชีวิต กู้วิกฤติห้วยตองแวด

VTR นำรายการโทรทัศน์ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” ตอนที่ 19 ประเด็น “พลิกฟื้นคืนชีวิต กู้วิกฤติห้วยตองแวด”