ผ่าเส้นทางนำเข้ายาเสพติด
จากลาวข้ามโขงสู่ไทย

ผ่าเส้นทางนำเข้ายาเสพติดจากลาวข้ามโขงสู่ไทย (คลิ๊กชมภาพด้านล่าง)

ภาพ,ข่าว : 77 Nation