สสจ.อุบลฯประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ปี 2555

นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการสถานประกอบการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาสถานประกอบการให้เป็นสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม และเป็นการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นนครที่มีการพัฒนาให้น่าอยู่ สะอาดและสวยงาม และมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินได้รับมอบป้ายประกาศเกียรติคุณในวันที่ 27 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP CENTER จังหวัดอุบลราชธานี จากนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติมอบป้ายประกาศเกียรติคุณ ได้แก่

ระดับดีเยี่ยม

  1. โรงงานเอส เอส การสุรา
  2. บริษัทโตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด
  3. โรงแรมระพีพรรณ์ วิลล์

ระดับดีมาก

  1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิธินันท์ปิโตรเลี่ยม
  2. บริษัท พรณัฐพงษ์นวพลปิโตรเลี่ยม จำกัด
  3. ห้างโลตัสคุ้มค่า
  4. ร้านอาหารน้องส้มโอ

นายแพทย์สุรพร กล่าวต่อไปว่า ต้องขอขอบคุณส่วนราชการ ห้างร้านเอกชนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการครั้งนี้ และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-262-700 ในวันและเวลาราชการ