เบื้องหลังกินสบายใจ เทป 8 “สลัดปลาน้ำใส”

รายการโทรทัศน์ “กินสบายใจ” ได้รับเกียรติจากคุณสุทัศพ์ เหล่าสายเชื้อ ผู้ประกอบการร้านขายดีภัตตาคาร ร่วมลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ พัฒนาเมนูอาหารกินสบายใจ “ สลัดปลาน้ำใส สมุนไพร  ”     เพื่อสะท้อนความมั่นคงทางอาหารในมิติต่างๆ ถ่ายทำในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555  ณ บ้านบุ่ง ตำบลโนนกาเร็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

We cannot display this gallery