เบื้องหลังกินสบายใจ เทป 7 “ปุ่นปูนา”

รายการโทรทัศน์ “กินสบายใจ” ได้รับเกียรติจากคุณสิทธิพล บังคละทน ผู้ประกอบการร้านอาหารไวน์ฟาร์ม ร่วมลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ พัฒนาเมนูอาหารกินสบายใจ “ ตำแตงช้างใส่หอย ป่นปูนา ”     เพื่อสะท้อนความมั่นคงทางอาหารในมิติต่างๆ ถ่ายทำในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555  ณ หมู่บ้านทุ่งเจริญ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

We cannot display this gallery