เบื้องหลังกินสบายใจ เทป 5 “ก้อยเห็ดผึ้ง”

รายการโทรทัศน์ “กินสบายใจ” ได้รับเกียรติจากคุณจุฑามาศ พันธ์นิกุลและคุณนลินรัตน์ พันธ์นิกุล ผู้ประกอบการร้านครัวสวนปลา ร่วมลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์ป่าชุมชน พัฒนาเมนูอาหารกินสบายใจ “ เว้าไทยจ้อยๆ กินก้อยเห็ดผึ้ง ” เพื่อสะท้อนความมั่นคงทางอาหารในมิติต่างๆ ถ่ายทำในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ณ หมู่บ้านดอนหมู ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

We cannot display this gallery