เบื้องหลังกินสบายใจ เทป 4 “แกงหน่อไม้”

รายการโทรทัศน์ “กินสบายใจ” ได้รับเกียรติจาก คุณกรนารี ธีระวัฒนสุข ผู้ประกอบการอาหารสหโภชนา ร่วมลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรอินทรีย์ พัฒนาเมนูอาหารกินสบายใจ    “  แกงหน่อไม้ ใส่เห็ดถ่าน ”      เพื่อสะท้อนความมั่นคงทางอาหารในมิติต่างๆ ถ่ายทำในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ณ บ้านบุ่งมะแลง ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

[nggallery id=117]