เบื้องหลังกินสบายใจ เทป 2 “ยำผักพื้นบ้าน”

รายการโทรทัศน์ “กินสบายใจ” ได้รับเกียรติจาก คุณแม่อารีย์ วีระกุลและคุณวราภรณ์ วีระกุล ผู้ประกอบการร้านอาหารอารีย์ ร่วมลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรอินทรีย์ พัฒนาเมนูอาหารกินสบายใจ    “ ยำผักพื้นบ้านใส่ปลาย่าง ”      เพื่อสะท้อนความมั่นคงทางอาหารในมิติต่างๆ ถ่ายทำในวันที่ 25 เมษายน 2555 ณ บ้านนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

[nggallery id=115]