เบื้องหลังกินสบายใจ เทป 1 “แจ่วแมงแคง”

รายการโทรทัศน์ “กินสบายใจ” ได้รับเกียรติจาก อ.สุรสีห์ ผาธรรม ผู้ประกอบการร้านหม่องแซบ ร่วมลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรอินทรีย์ พัฒนาเมนูอาหารกินสบายใจ “ ข้าวเหนียวดำ จ้ำแจ่วแมงแคง ”  เพื่อสะท้อนความมั่นคงทางอาหารในมิติต่างๆ ถ่ายทำในวันที่ 29 มีนาคม 2555 ณ หมู่บ้านนาคำ ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

We cannot display this gallery