ประชุมเครือข่าย 4 ด้าน

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี จัดประชุมหารือการทำงานตามโครงการสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้เชิญเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ผู้บริโภค ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและหน่วยงานของรัฐ

[nggallery id=111]