ลงพื้นที่อ.ม่วงสามสิบ

ทีมงานบุก สวนพริกพ่อวิเชียร ชี้ช้าง ที่อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555

[nggallery id=108]