ลงพื้นที่อ.สว่างวีระวงศ์

คุณสุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี นำทีมกินสบายใจ “ชม ชิม” ผลผลิตปลอดสาร พันธุ์ข้าวพื้นบ้านพ่อแดง หาทวี และสำรวจสถานที่ในการถ่ายทำรายการกินสบายใจ ณ บ้านบุ่งมะแลง ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2555

We cannot display this gallery