ลงพื้นที่อ.สำโรง

สันติมาศ รัชมาศ บุกสวนพริกปลอดสารและเยี่ยมเยียนพ่อคำพวง ทัดเทียม เครือข่ายเกษตรกรผู้ร่วมผลิตกินสบายใจ เมื่อ 26 มกราคม 2555

We cannot display this gallery