กินสบายใจ ตอน 8

เทป 8 กินสบายใจ ไปกับขายดีภัตตาคาร ลุยนาปลอดสารแม่สั้น อ.สำโรง ได้เมนูอร่อยล้ำ “สลัดปลาน้ำใส สมุนไพร(ทั้งนั้น)” จะอร่อย และสนุกสนานขนาดไหน ต้องติดตามคะ

กินสบายใจไปที่บ.บุ่ง ต.โนนกาเร็น อ.สำโรง กับแม่สั้น ทองมวย มีสง่า นำกินสบายใจโดย คุณสุทัศพ์ เหล่าสายเชื้อ แห่งร้านขายดีภัตตาคาร

พิธีกร : สันติมาศ รัชมาศ, กรรณิการ์ เตชเกียริตรัตน์

ผลิตรายการโดย สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี