กินสบายใจ ตอน 7

เทป 7 กินสบายใจไปตาลสุมกับไวน์ฟาร์ม รีสอร์ท ลุยนาลุยทุ่งอินทรีย์พ่อพุ่ม วงศ์เย็น ได้เมนูสุดเด็ด..สุดอร่อย “ตำแตงหอยต้ม – ป่นปูนา”..

กินสบายใจไปกับพ่อพุ่ม วงศ์เย็น นำกินสบายใจโดยไวน์ฟาร์ม รีสอร์ท

พิธีกร : สันติมาศ รัชมาศ, กรรณิการ์ เตชเกียริตรัตน์

ผลิตรายการโดย สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี