กินสบายใจ ตอน 6

เทป 6 กินสบายใจไปกับหงษ์ฟ้าภัตตาคาร ตะลุยสวนผักปลอดสารบ้านพ่อบุญเหล็ง สายแวว ได้เมนูสุดเด็ด..ผัดฉ่าสมุนไพรใส่ปลาดุก..

พิธีกร : สันติมาศ รัชมาศ, กรรณิการ์ เตชเกียริตรัตน์

ผลิตรายการโดย สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี