กินสบายใจ ตอน5

รายการโทรทัศน์ กินสบายใจ ตอน 5 “ก้อยเห็ดผึ้ง”

คุณแม่มาศและน้องโบว์ จากร้านครัวสวนปลา นำทุกท่านไปกินสบายใจที่บ้านดอนหมู อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

พิธีกร : สันติมาศ รัชมาศ, กรรณิการ์ เตชเกียริตรัตน์

ผลิตรายการโดย สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี