กินสบายใจ ตอน 3

รายการโทรทัศน์ กินสบายใจ ตอน 3 “ลวกผักปรัง”

คุณแม่ประเทือง พุ่มหิรัญ จากร้านข้าวแกงเกียรติ นำกินสบายใจแบบใกล้ที่วารินฯ กินผักปรังปลอดสาร สนุกสนานกับสวนผักปลอดภัยเพราะไร้สารพิษของคุณแม่เกศแก้ว เข็มเพ็ชร อร่อยเด็ด กับลวกผักปรัง จ้ำแจ่วมะขาม จ้า..

พิธีกร : สันติมาศ รัชมาศ, กรรณิการ์ เตชเกียริตรัตน์

ผลิตรายการโดย สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี