กินสบายใจ ตอน 4

รายการโทรทัศน์ กินสบายใจ ตอน 4 “แกงหน่อไม้ใส่เห็ดถ่าน” พี่อ้อย จากร้านสหโภชนา (พิบูลฯ) นำกินสบายใจ ไปหาพ่อแดง หาทวี เจ้าแห่งพันธุ์ข้าวพื้นบ้านอุบลฯ ที่บ้านบุ่งมะแลง ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี หลังจากลุยทุ่งลุยนา ได้เมนูอร่อยล้ำฟ้า “แกงหน่อไม้ใส่เห็ดถ่าน”

พิธีกร : สันติมาศ รัชมาศ, กรรณิการ์ เตชเกียริตรัตน์

ผลิตรายการโดย สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี