กสทช.จัดพัฒนาบุคลากรสื่อเรื่องผู้ประกาศ ความภูมิใจของการใช้ภาษา 5 จ.รวมอุบลฯ

กสทช. จัดเสวนา กสทช. กับการพัฒนาบุคลากรสื่อ เรื่อง บัตรผู้ประกาศ ความภูมิใจของการใช้ภาษา

กสทช. จัดเสวนา กสทช. กับการพัฒนาบุคลากรสื่อ เรื่อง บัตรผู้ประกาศ ความภูมิใจของการใช้ภาษา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้พัฒนาตนเองและการดำเนินรายการอย่างมีคุณภาพ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. โดยกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดเสวนา กสทช. กับการพัฒนาบุคลากรสื่อ เรื่อง บัตรผู้ประกาศ ความภูมิใจของการใช้ภาษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปราโมช รัฐวินิจ ประธานอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร กสทช. เป็นประธานเปิดการเสวนา งานดังกล่าว จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 จากการกำหนดจัดเสวนา 5 ครั้ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ อุบลราชธานี เพชรบุรี และภูเก็ต จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและการดำเนินรายการอย่างมีคุณภาพ และเป็นการสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่าง กสทช. สื่อมวลชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของบัตรผู้ประกาศ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ประมาณ 100 คน
ประธานอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร กสทช. กล่าวว่า การเสวนาในครั้งนี้ เน้นเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษา และเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี ที่เยาวชนจะนำไปใช้ จึงเป็นความหลากหลายที่อยากจะให้เข้ามามีส่วนร่วมเพราะในประเทศไทยมีความหลากหลายทางภาษา เป็นสิ่งที่จะต้องอนุรักษ์ไว้ แต่ภายใต้ความหลากหลายต้องมีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
ประธานอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร กสทช. กล่าวเพิมเติมด้วยว่า ขณะนี้ ความสำคัญของใบผู้ประกาศ อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ผู้สื่อข่าว : เชียงใหม่ (สวท.) / กนกรัตน์ ปัญญา เชียงใหม่ (สวท.) / กนกรัตน์ ปัญญา
Rewriter : วรรณวิไล สนิทผล
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

ภาพ  :  http://p1.s1sf.com/ns/0/wb/i/url/www.innnews.co.th/images/news/2012/3/403632-01.jpg