ชาวนาอุบลฯใช้สารละลายโปรตีนไหมในนา เร่งข้าวแตกกอผลผลิตเพิ่ม

อุบลฯ เกษตรกร ใช้สารละลายโปรตีนไหมในนาข้าว ได้ผลผลิตดี

อุบลราชธานี เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีใช้สารละลายโปรตีนไหมในนาข้าว ทำให้ลำต้นข้าวแตกกอและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ภาพ , ข่าว : 77NATION