หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงพศ.2555

หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงพศ.2555 ในราชกิจจานุเบกษา

ภาพประกอบ :  http://www.mediamonitor.in.th/main/images/stories/broadcast-248×300.jpg