เทศบาลนครอุบลฯ จัดอบรมเทศกิจอาสาจราจร

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเทศกิจอาสาจราจร โดยจัดอบรมให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ซึ่งมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอุบลฯ ให้ความรู้เกี่ยวการแต่งกาย การฝึกท่าสัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด และกฏจราจรต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรตามหน้าโรงเรียนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี