สั่งปิดภูจองนายอย อุบลฯ เซฟชีวิตนักท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยสั่งปิดป่า

อุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี สั่งปิดป่า เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวได้รับอันตรายจากน้ำป่า เนื่องจากระยะนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก

ข้อมูล , ภาพ :  นิลา สิงห์คีรี   77 NATION