อุบลฯครองแชมป์!กินเห็ดพิษ ป่วยมากสุด

กระทรวงสาธารณสุขเตือนชาวบ้านระวังกินเห็ดพิษในช่วงฤดูฝน

นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนประชาชนในพื้นที่ป่าธรรมชาติ มักเข้าไปเก็บเห็ดป่านำมาทำเป็นอาหาร ขณะเดียวกันจำนวนผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดป่ามีพิษมีแนวโน้มสูงขึ้น ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2555 สำนักระบาดวิทยารายงานทั่วประเทศพบผู้ป่วย 400 คน มากที่สุดที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสียชีวิต 12 คน ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

ผลการสอบสวนโรคทั้งจากผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต พบว่าเกิดจากการรับประทานเห็ดป่าพิษที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น เห็ดระโงกหิน ซึ่งมีสารอะมาท็อกซิน (Amatoxin) เป็นสารพิษชนิดร้ายแรง ทำให้ตับและไตวายได้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ อุบลราชธานี 42 คน เลย 39 คน สระบุรีและอุดรธานี จังหวัดละ 25 คน ดังนั้นหากรับประทานเห็ดป่า แล้วมีอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ข้อมูล , ภาพ :  อังกฤษ ทองสัมฤทธิ์ / สวท.อุบลราชธานี สปข. 2  NNT

http://61.19.244.31/centerapp/Common/GetFile.aspx?FileUrl=%7e%2fUploads%2fImage%2f255509%2fPNSOC550917001000601.JPG