อุบลฯ เตรียมยกระดับจุดผ่อนปรนช่องอานม้าเป็นด่านสากลในปี 2556

อุบลฯ เตรียมยกระดับจุดผ่อนปรนช่องอานม้าเป็นด่านสากลในปี 2556

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดพระวิหาร เตรียมยกระดับจุดผ่อนปรนช่องอานม้าเป็นด่านสากลในปี 2556

ข้อมูล , ภาพ :  77NATION