มหกรรมยางทั่วไทย ที่อุบลฯ ปลูกยางพันธ์ใหม่ ใส่ใจซีรูเลียม

ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจ ร่วมงานมหกรรมยางทั่วไทย ครั้งที่ 3

ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจ ร่วมงานมหกรรมยางทั่วไทย ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่องาน ปลูกยางพันธ์ใหม่ ใส่ใจซีรูเลียม ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน นี้

นางกัลยารัตน์ หมื่นวณิชกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี กล่าวว่า สถาบันวิจัยยาง มอบหมายให้ศูนย์เรียนรู้ยางพาราโดยมีส่วนร่วมของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานมหกรรมยางทั่วไทย ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่องาน ปลูกยางพันธ์ใหม่ ใส่ใจซีรูเลียม ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการการผลิตยางพาราแบบครบวงจร นิทรรศการพืชไร่ พืชสวน แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกร ชมการแข่งขันการประกวดสุดยอดฝีมือการกรีดยาง ติดตายาง และการทำยางแผ่น เรียนรู้พืชคลุมดินมหัศจรรย์ในสวนยาง ซีรูเลียม รับแจกพันธ์กล้าซีรูเลียม และการบรรยายทางวิชาการเรื่อง ยางพันธ์ใหม่ซีรูเลียม และ ยางเครพ ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรที่ปลูกยางพาราและผู้สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการต่างๆภายในงาน มหกรรมยางทั่วไทย ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่องาน ปลูกยางพันธ์ใหม่ ใส่ใจซีรูเลียม ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข 045-202187

ข้อมูล :  NNT

ภาพประกอบ :  http://www.dailynews.co.th/sites/default/files/imagecache/620×245/cover/113330.jpg