กกต.อุบลฯ เห็นชอบผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีเมืองใหม่และ นายก อบต.ห้วยข่า

กกต.อุบลฯ เห็นชอบผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีเมืองใหม่และ นายก อบต.ห้วยข่า

ในวันนี้ (11 กย.2555) นายศรัณย์ พันธ์มณี กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประจำจังหวัดอุลราชธานี ครั้งที่ 61/ 2555 โดยที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุด คือ นายสมยศ เส่งตระกูล ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 2 ได้คะแนนเลือกตั้ง 937 คะแนน รวมทั้งผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง รวม 12 คน ซึ่งไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านการเลือกตั้งเกี่ยวกับผู้สมัครที่ไดรับคะแนนสูงสุด กกต.จังหวัดอุบลราชธานี จึงให้ความเห็นชอบและเสนอให้กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้พิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งต่อไป

ทั้งนี้ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตื่นตัวและออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันเป็นจำนวนมาก โดยจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,084 คน ได้แสดงตนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,596 คน คิดเป็นร้อยละ 84

นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้เห็นชอบผลการเลือกตั้งและเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก ซึ่งนายไสว วิลา ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 1 ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุด จำนวน 4,045 คะแนน และเห็นชอบผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.โสกแสง อำเภอนาจะหลวย แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ นางหนูอ๊อด ปัตตัง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ 8 ได้ 110 คะแนน

ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง นายอำนวย อยู่สุข เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.หัวเรือ แทนนายทองพูล กสิภูมิ ที่ลาออกด้วย

ข้อมูล :  กกต.

ภาพ  : http://p1.s1sf.com/ns/0/wb/i/url/www.innnews.co.th/images/news/2012/6/401866-01.jpg