ความคิดเห็นอนาคตอุบลราชธานีใน 10 ปี จาก Cleanradio FM.92.5 MHz

เปิดสายสอบถามความเห็น อนาคตอุบลฯใน 10 ปี ทาง Cleanradio FM. 92.5 MHz อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2555