ปลุกกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อุบลฯเป็นมิสเตอร์เตือนภัย

77NATION

จังหวัดอุบลราชธานี ฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครมิสเตอร์เตือนภัย เตรียมพร้อมในการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ ตามนโยบายรัฐบาล

นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงการจัดอบรมเครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย มิสเตอร์เตือนภัย จัดขึ้นที่ห้องประชุมศูนย์โอทอปเซ็นเตอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ว่า เป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จำนวน 500 คน ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม จาก 500 หมู่บ้าน เป็นมิสเตอร์เตือนภัยเข้ารับการอบรม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ภัยจากมนุษย์ การใช้เครื่องมือเตือนภัยชนิดต่างๆ การเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ และการวางแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งถือเป็นภารกิจของมิสเตอร์เตือนภัย
หลังจากการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว จะทำให้อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย หรือ มิสเตอร์เตือนภัย สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขยายเครือข่ายมิสเตอร์เตือนภัยในหมู่บ้าน รวมทั้งมีความพร้อมรองรับกับสาธารณภัยได้ทันที เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ สปข.2 รายงาน / 10 ก.ย.55  NNA