นักเรียนศูนย์ YSC ม.อุบลฯ สร้างชื่อเวทีระดับโลก คว้ารางวัล Grand Award อันดับ 2 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ Intel ISEF 2012

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมยินดีกับ นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี ตัวแทนศูนย์ YSC คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับ รางวัล Grand Award อันดับ 2 จากงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2012 ณ เมืองพิตส์เบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

จากที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นศูนย์ประสานส่วนภูมิภาค การแข่งขันโครงการ Young Scientist Competition (YSC) เริ่มตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งในแต่ละปีมีนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ เข้าแข่งขันโครงการฯ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ สร้างชื่อเสียงต่อเนื่องมาทุกปี

ในปี 2555 นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ หนึ่งในตัวแทนศูนย์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC2012) รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11” (Thailand ICT Contest Festival 2012) ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมมหิศร อาคาร เอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานการศึกษาความสัมพันธ์การย่อยสลายอาหารของมดแดงกับคุณค่าทางโภชนาการในไข่มดแดง ได้รับทุนการศึกษา 60,000 บาท และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในงาน Intel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี นักเรียนตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2012 ณ เมืองพิตส์เบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วโลกส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,500 โครงการจาก 70 ประเทศ ซึ่งผลการแข่งขัน นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี สามารถคว้ารางวัล Grand Award อันดับ 2 โครงงานการศึกษาความสัมพันธ์การย่อยสลายอาหารของมดแดงกับคุณค่าทางโภชนาการในไข่มดแดง (Effect of Food Types on Quantity and Nutritutional Quality of Weaver Ant Larvae ) ได้รับเงินรางวัลรางวัล 1,500 เหรียญสหรัฐ และได้รับการตั้งชื่อสกุลให้เป็นชื่อของดาวเคราะห์น้อย

นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี เปิดเผยว่า ตนมีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งตนได้นำเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน มาทำโครงงานวิจัย โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่นิยมรับประทานไข่มดแดง จึงทำให้บางพื้นที่ขาดแคลน และมีราคาสูงปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาถึง การเพิ่มปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการในไข่มดแดง ดังนั้น ตนจึงได้นำเรื่องนี้มาทดลองวิจัย ซึ่งมีคณาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้คำแนะนำปรึกษาด้วย จากการทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องไม่ซับซ้อน แต่อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถเข้าใจถึงผลการทดลองและใช้งานได้จริงในชุมชน ทำให้การศึกษาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการตัดสินจำนวนมาก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จนสุดท้ายสามารถคว้ารางวัล Grand Award อันดับ 2 มาได้ สำหรับโครงงานนี้ตน ได้พัฒนา และเข้าร่วมแข่งขัน ตั้งแต่ช่วงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีศูนย์ประสานส่วนภูมิภาค โครงการ Young Scientist Competition (YSC2012) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และถือว่าเป็นแรงผลักดันให้ตนสามารถสอบเข้าศึกษา ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อย่างภาคภูมิใจ อีกด้วย

We cannot display this gallery