ราชภัฎอุบลฯสุดจิ๊ด
จัดโชว์นวัตกรรมผ้าทอมือ

ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ เปิดเผยว่าคณะบริหารธุรกิจและการ จัดการจัดงาน

ภูมิปัญญาร่วมสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ นวัตกรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย

โดยได้รับเกียรติจาก นายวิโรฒ มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในงานมีการแสดงแฟชั่นโชว์จากนวัตกรรมผ้าทอมือ

และการแสดงจากกลุ่มเครือข่าย 4 จังหวัดอีสานใต้

ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี พร้อมทั้งการแสดง

และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายวิสาหกิจสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทำมือ และการประกวดต่างๆ อาทิ

ผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงสร้างสรรค์, สิ่งประดิษฐ์จากผ้า,เครื่องประดับจากผ้า, การตัดเย็บกระเป๋าหรือย่าม 

และเทคนิคการพันผ้า เครื่องแต่งกายหญิง/ชาย ณ หอประชุมไพรพะยอม

 

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี