21 ว่าที่ ส.อบจ.อุบลฯ รอดรอบแรก อีกครึ่งรอลุ้นผลสอบจากเรื่องร้องเรียน

กกต.อุบลฯ เสนอให้ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.อุบลฯ เพียง 21 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อบ่ายวันที่ 4 กย.2555 ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีนายรุ่งโรจน์ เกียรติดำรง กรรมการการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ได้รับทราบการรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิสภาองค์การรบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) อุบลราชธานี ที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555 รวม 42 เขตเลือกตั้ง ซึ่งมีประชาชนแสดงตนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 756,076 คน คิดเป็นร้อยละ 58.86 มีบัตรเสีย จำนวน 18,914 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.5 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 27,928 บัตร หรือร้อยละ 3.69

ทั้งนี้ ที่ประชุม กกต.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอความเห็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง ในส่วนของผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละเขตเลือกตั้ง และไม่มีการร้องเรียนหรือร้องคัดค้านการเลือกตั้ง จำนวน 21 คน จาก 42 เขตเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวจากสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ได้ตรวจสอบรายชื่อ 21 ว่าที่ ส.อบจ.ที่ไม่มีเรื่องร้องเรียน และมีโอกาสได้รับการรับรองจากกกต.กลางก่อน ดังนี้

อำเภอเมือง
เขต 2 นางคนึงนิต จันทวรี

อำเภอเดชอุดม
เขต 1 นายวัชระ นวลอินทร์

อำเภอวารินชำราบ
เขต 2 นายณรงค์ บุญญะศรี
เขต 3 นายอำนวย ทุมมากรณ์

อำเภอพิบูลมังสาหาร
เขต 1 นายไพศาล ปีตาภา
เขต 2 นายมงคล ศุภสุข
เขต 3 ดาบตำรวจวิเชียร นาดูลย์

อำเภอเขื่องใน
เขต 1 นายณัฐพงศ์ อึ้งชยากร
เขต 2 นายสมศักดิ์ มุธุสิทธิ์

อำเภอม่วงสามสิบ
เขต 2 นางพิมพกาญจน์ พลสมัคร

อำเภอกุดข้าวปุ้น
นายธวัชชัย ทองประเสริฐ

อำเภอโขงเจียม
นายมนูญ คูณทวี
อำเภอดอนมดแดง
นายปรีชญา ฉ่ำมณี

อำเภอตาลสุม
นายนคร บุญชิต

อำเภอนาจะหลวย
นายวิชัย สวัสดิภาพ

อำเภอศรีเมืองใหม่
นายโกเมนทร์ พิมพ์จันทร์

อำเภอสำโรง
นายนาวิน ลาธุลี

อำเภอน้ำขุ่น
ดาบตำรวจอุดม จากชัยภูมิ

อำเภอนาตาล
นายสิงหนาท ขันสิงห์

อำเภอนาเยีย
นายทนงศักดิ์ ตียาพันธ์

อำเภอเหล่าเสือโก้ก
นายธีระศักดิ์ รัตโน

นอกนั้นเป็นผู้ที่มีเรื่องร้องเรียน กกต.ต้องดำเนินการสอบสวนต่อไป

5 กันยายน 2555

ข้อมูล   :  กกต.

ภาพ  :  http://www.ubon.go.th/webdatas/news/thumbnail/news_10943.jpg