อบรม Nj ผู้ประกาศปอดสะอาด รุ่นที่ 2

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมเยาวชน Nj (No Smoking Jockey) ผู้ประกาศปอดสะอาด รุ่นที่ 2

การจัดอบรมเยาวชนในโครงการ Nj ผู้ประกาศปอดสะอาด รุ่นที่ 2 นี้จัดขึ้นที่ห้องเรียน LA305 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา โดยมีน้องๆ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) ชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมอบรมจำนวน 12 คน

สำหรับกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงเช้าเป็นการแบ่งปันเรื่องพื้นฐานการเป็นผู้ประกาศ โดยกรรณิการ์ เตชะเกียรติรัตน์ ทีมงานสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ต่อด้วยการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกาศข่าว (เล่าข่าว) มืออาชีพ โดย อาจารย์นพพร พันธุ์เพ็ง นักสื่อสารมวลชน, นางสาวมินตรา พันธ์วงศ์ ผู้ประกาศข่าว RTV,สทท.11 อุบลฯ และนายสุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกาศ (เล่าข่าว) โดยการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 6 กลุ่มๆ ละ 2 คน

[nggallery id=99]