อบรม NJ ผู้ประกาศปอดสะอาด รุ่นที่ 1

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมเยาวชน Nj (No Smoking Jockey) ผู้ประกาศปอดสะอาด รุ่นที่ 1

การจัดอบรมเยาวชนในโครงการ Nj ผู้ประกาศปอดสะอาด รุ่นที่1 นี้จัดขึ้นที่ห้องบัวทิพย์ 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา โดยมีเยาวชนเข้าร่วม 32 คน จาก 4 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ โรงเรียนวิจิตราพิทยา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ และโรงเรียนวารินชำราบ

สำหรับกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงเช้าเป็นการแบ่งปันเรื่องพื้นฐานการเป็นผู้ประกาศ โดยกรรณิการ์ เตชะเกียรติรัตน์ ทีมงานสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ต่อด้วยการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกาศข่าว (เล่าข่าว) มืออาชีพ โดย คุณเพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, คุณอมลวรรณ์ จงจำ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี และคุณสุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกาศ (เล่าข่าว) โดยการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 11 กลุ่มๆ ละ 3 คน

We cannot display this gallery