โฆษกประธานสภาฯชี้ประชาชนยี้ศูนย์ดำรงธรรม ผุดสำนักงานรัฐสภา 6 จังหวัดนำร่องรวมอุบลฯ เมินสว.ซัดซ้ำซ้อน

สภาฯเปิดรับแจ้งเรื่องทุจริต-ร้องทุกข์

นายวัฒนา เซ่งไพเราะ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงที่รัฐสภา ว่าจากที่มีการให้ข่าวว่ามีการพบการทำทุจริตในโครงการของรัฐบาล เช่น การฟื้นฟู เยียวยาพื้นที่ประสบอุทกภัย ตนขอให้ประชาชนใช้สิทธิพลเมืองในการแจ้งเบาะแสที่พบเห็นการกระทำทุจริตต่อสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ เบื้องต้นสามารถส่งเป็นหนังสือจ่าหน้าซองถึง นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาฯ หรือตน อาคารรัฐสภา กทม. ทั้งนี้จะมีหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน ส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อตรวจสอบ นอกจากนั้นแล้วจะมีการติดตามการแก้ไขปัญหาด้วย

นายวัฒนา ยังแถลงชี้แจงกรณีที่ ส.ว.ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเสนอของบฯ จำนวน 18 ล้านบาท ในร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อดำเนินการตั้งสำนักงานรัฐสภาจังหวัด ใน 6 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จ.เชียงราย, จ.อุบลราชธานี, จ.ขอนแก่น, จ.อยุธยา, จ.ชลบุรี และจ.สุราษฎรธานี ว่าเป็นการใช้งบประมาณที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่มีหน้าที่และอาจจะไม่คุ้มค่าเงิน ว่ายืนยันว่าการตั้งสำนักงานรัฐสภาจังหวัดไม่ใช่เป็นการใช้งบประมาณที่สิ้นเปลือง แต่เป็นการเปิดช่องทางให้ประชาชนในภูมิภาคเข้าถึงได้ง่าย

ทั้งนี้ยอมรับว่าในพื้นที่มีหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ เช่น ศูนย์ดำรงธรรม ของกระทรวงมหาดไทย แต่ไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ส่วนงานด้านส่งเสริมประชาธิปไตยที่ระบุว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แท้จริงแล้ว กกต. มีหน้าที่หลักในการจัดการเลือกตั้งเท่านั้น ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้า ตนในฐานะอนุกรรมการศึกษาพื้นที่ตั้งสำนักงานฯ จะลงพื้นที่ไปดูอาคารเพื่อตั้งสำนักงาน โดยมีการเสนอให้ใช้ ศาลากลางจังหวัด, อาคารของกรมธนารักษ์ เป็นต้น

ข่าว : NNA

ภาพ ​:  http://www.radioparliament.net/news1/photo/4266.gif