โรงพยาบาลนาตาล อุบลฯ จัดแข่งขันหนูน้อยสุขภาพดีรวมพลคนกินนมแม่

โรงพยาบาลนาตาล จัดสนุกแข่งขันความแข็งแกร่งเด็กเล็ก(ที่เลี้ยงด้วยนมแม่) วัย 6-8 เดือน สร้างความครึกครื้นสนุกสนานผ่อนใจคลายเคลียด

ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลนาตาล โดยายแพทย์อัครภูชิตย์ ผลานันท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล และประธานโครงการรวมพลคนกินนมแม่ ได้เปิดโครงการ ‘แข่งขันความแข็งแกร่งของเด็กที่เลี้ยงด้วยนมแม่’ ขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้รับผิดชอบเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของมารดาและเด็ก เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและอบอุ่น สามารถเลี้ยงเด็กด้วยนมของแม่

เพื่อให้เด็กได้มีสุขภาพแข็งแรง พัฒนาการสมวัย มีความฉลาดทั้งด้านมองและอารมณ์ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างน้อย 6 เดือน ส่งเสริมให้ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และตั้งครรภ์ในวัยที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และกรรับวัคซีนได้อย่างครบถ้วน กิจกรรมนี้ได้จัดต่อเนื่องติดต่อกันมา จากระดับหมู่บ้าน สู่ระดับตำบล และในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นในระดับอำเภอ เนื่อง เป็นเดือนที่อยู่ในห้วงวันแม่แห่งชาติ

ภาพ , ข่าว  :  กฤษณะ วิลามาศ 77NATION