มรภ.อุบลฯ พาคณาจารย์นักศึกษาเลี้ยงเด็กพิการเสริมสร้างจิตอาสา

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา ณ ศูนย์สถานสงเคราะห์คนพิการ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีการทำอาหารกลางวันจัดเลี้ยง และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ จากคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อนำกิจกรรมเปิดโลกทัศน์คนพิการและบรรเทาจิตใจให้   ผ่อนคลายจากความเครียด รวมทั้งสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยกำลังใจดีๆ

ประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี